2nd Annual 3 Day Krodikali Retreat Teachings in Kathmandu,Nepal.2018

2nd Annual 3 Day Krodikali Retreat Teachings in Kathmandu,Nepal.2018
DATE: 27th~29th,Oct. 2018

NEWS & EVENTS
Oct.31th ~ Nov.2nd,2018. Annual Krodikali Tshok Bum Ceremon
Oct.31th ~ Nov.2nd,2018.  Annual Krodikali Tshok Bum Ceremony in Nepal.  ...